HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในด้านการรักษาความปลอดภัยทหารอากาศ
 
        นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในด้านการรักษาความปลอดภัยทหารอากาศ ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการกองบิน ๑ โดยได้รับเกียรติจาก นาวาอากาศเอก ประจง ศรีสุข รองผู้อำนวยการกองรักษาการความปลอดภัย สำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายสรุป ณ หอประชุมจันทรุเบกษา เมื่อวันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ...