HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ศบภ.บน.๑ ออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.วังหิน อ.โนนแดง จว.นครราชสีมา
 
         ศบภ.บน.๑ ได้จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประสบอุทกภัย เป็นจำนวน ๑๓ หมู่บ้าน โดยให้ความช่วยเหลือขนข้าวเปลือกในพื้นที่ กรอกกระสอบทราย นำเรือย้ายกระสอบทราย วางกระสอบทรายทำแนวกั้นคันคลอง สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ ๒,๕๗๘ หลังคาเรือน จำนวน ๕,๖๕๐ คน ณ ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ...