HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   โครงการช้างเผือก ประจำปี ๒๕๖๐
 
        นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ได้จัดเจ้าหน้าที่แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๑ ควบคุมการสอบของนักเรียนมัธยมในโครงการช้างเผือก ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อต้องการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ารับการศึกษา ในโรงเรียนเตรียมทหารส่วนกองทัพอากาศ โดยมีจำนวนผู้เข้าทำการทดสอบในส่วนของพื้นที่ กองบิน ๑ จำนวน ๔๕๐ คน โดยแบ่งเป็นประเภทช้างเผือก ๒๐๗ คน และประเภทสมทบ ๒๔๓ คน ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ...