HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีประดับปลอกแขนสำหรับสารวัตรทหาร สังกัด กองบิน ๑
 
        นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีประดับปลอกแขนสำหรับสารวัตรทหาร สังกัด กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ให้กับทหารกองประจำการ
ที่เข้าฝึกอบรมหลักสูตรทหารสารวัตรสำหรับพลทหาร รุ่นที่ ๓๖ ระหว่างวันที่ ๒ ส.ค. - ๑๓ ก.ย.๖๑ จำนวน ๑๓ คน ณ ห้องโถง กองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๑ ...