HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวง ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เดินทางมาทัศนะศึกษา กองบิน ๑
 
       นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศตรี ภัทรนันท์ โสมะนันทน์ รองหัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ โรงเรียนบ้านหนองแวง ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๕๗ คน เดินทางมาทัศนะศึกษา กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องบรรยายสรุปแผนกควบคุมการยุทธทางอากาศ กองบิน ๑ และบริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน กองบิน ๑ ...