HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๑ จำกัด
 
         นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๑ จำกัด เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
โดยมี นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมการประชุมฯ
ณ หอประชุมจันทรุเบกษา กองบิน ๑ ...