HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
    ประชุม F-16 สัญจร ครั้งที่ ๑/๖๒ กองบิน ๑
 
        นาวาอากาศเอก บุญเลิศ รัตนสำลี รองผู้อำนวยการกองจัดหาทางทหารกับต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผน กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ และคณะฯ เดินทางมาประชุม F-16 สัญจร ครั้งที่ ๑/๖๒ เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและแนะนำโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในการส่งกำลังบำรุงของ บ.ข.๑๙/ก และการจัดหาโดยวิธี FMS เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
        โดยมี นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง และห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ ...