HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน กองบิน ๑
 
         พลอากาศตรี ธาดา เคี่ยมทองคำ เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม สายวิทยาการการเงิน กองบิน ๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน และปัญหาข้อขัดข้อง เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหา และแนะนำหนทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม
         โดยมี นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ให้การต้องรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ ...