HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ผู้บังคับการกองบิน ๑ เยี่ยมคำนับ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ และผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๓
 
      นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เยี่ยมคำนับ นายชัยยุทธ กลับอำไพ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ ณ อาคารสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ จังหวัดนครราชสีมา และ
พลตรี สัญชัย รุ่งศรีทอง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๓ ณ  กองบัญชาการ กองพลทหารราบที่ ๓ ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ...