HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ผู้บังคับการกองบิน ๑ เยี่ยมคำนับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี, แม่ทัพน้อยที่ ๒ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
 
         นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และนาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เยี่ยมคำนับ พลตรี สุรศักดิ์ ถนัดศิลธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี ณ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา, พลโท เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ แม่ทัพน้อยที่ ๒ ณ กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ ๒ ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา และศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ...