HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
  เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการการข่าว กองบิน ๑
 
         พลอากาศโท คงศักดิ์ จันทรโสภา เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการการข่าว ประจำปีงบประมาณ ๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เพื่อให้หน่วยได้รับทราบนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการข่าว และด้านการรักษาความปลอดภัย ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
         โดยมี นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ
ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ ...