HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
    รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
 
         นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ พร้อมทั้งได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมี พลเอก มารุต ลิ้มเจริญ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ ณ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ...