HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ผู้บังคับการกองบิน ๑ แสดงความยินดีกับนักบินฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑ ทำการบินเปลี่ยนแบบกับ บ.ข.๑๙/ก
 
       นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ แสดงความยินดีกับนักบินฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑ ทำการบินเปลี่ยนแบบกับ บ.ข.๑๙/ก เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้แก่
เรืออากาศโท พริษฐ์ ชุกิจคุณ, เรืออากาศโท ศิวกร วรวิบูลย์สวัสดิ์ และ เรืออากาศโท สุริยพงษ์ ขาวสำลี
        โดยมี นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑, ผู้บังคับฝูงบิน ๑๐๒, ผู้บังคับฝูงบิน ๑๐๓ และข้าราชการฝูงบิน ๑๐๓ ร่วมแสดงความยินดี ณ ลานจอดฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑ ...