HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
    พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ กองบิน ๑
 
         นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑๑ คน เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดี ณ ห้องโถง กองบังคับการกองบิน ๑ ...