HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๓ เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑
 
          พันเอก ปราโมทย์ นาคจันทึก รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๓ พร้อมด้วยคณะฯเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑ ในการนี้ นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ...