HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   จก.ชอ. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ บน.๑
 
          พลอากาศโท ปัทม สุทธิสรโยธิน เจ้ากรมช่างอากาศ และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ช่างอากาศ เพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง และติดตามปัญหาการส่งกำลัง และซ่อมบำรุงอากาศยานตลอดจนการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงของกองบิน ๑ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมี นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ...