HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   กองบิน ๑ จัดกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ ทำความสะอาดพัฒนาพื้นที่โดยรอบบ้านพักอาศัย
 
          นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน เสนาธิการกองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ร่วมกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ ทำความสะอาดพัฒนาพื้นที่โดยรอบบ้านพักอาศัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ลานกีฬาข้างอาคาร KABOOM เมื่อวันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ...