HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการกองบิน ๑
 
          นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑๒ คน โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดี ให้กับข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องโถง กองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ...