HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ศบภ.บน.๑ ออกช่วยเหลือครอบครัวของข้าราชการกองบิน ๑ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย
 
          เนื่องจากพื้นที่ในเขตจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นบริเวณกว้าง ทำให้ครอบครัวของข้าราชการกองบิน ๑ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วย
โดยนาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ มอบหมายให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ นำกำลังพลออกช่วยเหลือครอบครัวข้าราชการกองบิน ๑ ทันทีที่ได้รับการร้องขอ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ครอบครัวของพันจ่าอากาศเอกหญิง สาวิตรี ศรีเชื้อ ข้าราชการกองบิน ๑ ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำในนาข้าวที่ท่วมขังสูง ประกอบกับบิดาสุขภาพไม่แข็งแรง และไม่มีทุนว่าจ้าง ในการนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ได้ช่วยเก็บเกี่ยวได้ประมาณ ๑๐ ไร่ จากทั้งหมด ๑๒ ไร่ ณ บ้านหนองโดน ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ...