HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ศบภ.บน.๑ ออกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย
 
          นางวาสนา เชี่ยวการ ราษฎรบ้านปูน ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ปลูกข้าวจำนวน ๕ ไร่ ถูกน้ำท่วมขังมานานไม่สามารถใช้รถเก็บเกี่ยวได้ จึงขอรับการสนับสนุนกำลังพลจาก ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ในการนี้ นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศโท พศิน สมบัติทวี เลขานุการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ นำกำลังพลจำนวน ๑๕ คน เข้าช่วยเหลือเกี่ยวข้าวในที่นาดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทันที และเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตเนื่องจากราคาข้าวตกต่ำตามนโยบาย พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศณ บ้านปูน ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ...