HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
          นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐วัน) ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๑๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านกองบิน ๑ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ บริเวณวิหารพระพุทธทีปังกร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ...