HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ผบ.บน.๑ ร่วมแสดงความยินดีกับนักบินฝูง ๑๐๓ บินครบ ๑,๐๐๐ ชม. และพิธีปล่อยเดี่ยวนักบินขับไล่ ฝูง.๑๐๓ (Last Solo Class 37) ประจำปี ๒๕๖๐
 
          นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ผู้บังคับฝูงบิน ๑๐๒ ผู้บังคับฝูงบิน ๑๐๓ ร่วมแสดงความยินดีกับ นาวาอากาศตรี อาณัติ สิงห์เมืองพล นายทหารการฝึก ฝ่ายยุทธการ ฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน๑ ในโอกาสที่ทำการบินเครื่องบินขับไล่แบบ บ.ข.๑๙/ก ครบ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง และร่วมแสดงความยินดีในพิธีปล่อยเดี่ยวนักบินขับไล่ ฝูงบิน ๑๐๓ (Last Solo Class 37) กับเรืออากาศโท อัครวัฒน์ ปทุมสูตร เรืออากาศโท ปกรณ์ พิสิฐศาสตร์ และเรืออากาศโท ธรณินทร์ เมตะนันท์ ณ ลานจอดฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ...