HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับกองบิน ๑
ประชาสัมพันธ์
แนะนำหน่วยงาน
บริการข้อมูล
 
 
 
   เสธ.บน.๑ เป็นประธานการประชุมฝึกงานในหน้าที่ ประจำปี ๖๐
 
          นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานการประชุมฝึกงานในหน้าที่ ประจำปี ๖๐ ของข้าราชการกองบิน ๑ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และความชำนาญในวิชาชีพ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ...