HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   พิธีต้อนรับทหารใหม่รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัด ๒ กองบิน ๑
 
          นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัด ๒ กองบิน ๑ ในการนี้ นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ บริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน กองบิน ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙...