HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับกองบิน ๑
ประชาสัมพันธ์
แนะนำหน่วยงาน
บริการข้อมูล
 
 
 
   พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐
 
          นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีนิยมอันดีงามของชาวไทย และ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ ณ พุทธศาสนสถานค่ายสุรนารี และลานหน้าสโมสรร่วมเริงไชย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ...