HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับกองบิน ๑
ประชาสัมพันธ์
แนะนำหน่วยงาน
บริการข้อมูล
 
 
 
   ผบ.บน.๑ รับการเยี่ยมคำนับ และขอพรปีใหม่ จากประธานหอการค้า จว.นครราชสีมา และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท คลังพลาซ่า จำกัด
 
         นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ รับการเยี่ยมคำนับ และขอพรปีใหม่จาก นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และนายไพจิตร มานะศิลป์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท คลังพลาซ่า จำกัด เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ณ กองบังคับการตำรวจภูธร จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ...