HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ผบ.บน.๑ เป็นประธานเปิดศูนย์บริการประชาชนกองบิน ๑ ตามโครางการ "เติมความสุขให้คนไทย จากใจทหารอากาศ ปี ๒๕๖๐"
 
          นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานเปิดศูนย์บริการประชาชนกองบิน ๑ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ตามโครงการ "เติมความสุขให้คนไทย จากใจทหารอากาศ ปี ๒๕๖๐" เนื่องในโอกาสวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ โดยมีจุดพักรถ บริการเครื่องดื่ม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และบริการซ่อมเครื่องยนต์ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าวัดตาลโหรน เมื่อวันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ...