HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   เสธ.พธ.ทอ. ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพลาธิการและพัสดุ บน.๑
 
          นาวาอากาศเอก ศรสิต กีรติพล เสนาธิการกรมพลาธิการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพลาธิการและพัสดุ กองบิน ๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน เสนาธิการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ...