HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีแนะนำผู้บังคับบัญชา และพิธีประดับเครื่องหมายต้นสังกัดให้กับทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๒
 
          นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีแนะนำผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ให้กับทหารกองประจำการ พร้อมทั้งได้ประดับเครื่องหมายต้นสังกัด ให้กับทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๒ จำนวน ๒๑๔ คน เพื่อให้ทหารกองประจำการที่เข้ารับราชการ ได้รู้จักผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป ในการนี้ นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นำข้าราชการ และทหารกองประจำการเข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว ณ หอประชุมจันทรุเบกษา กองบิน ๑ เมื่อวันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ...