HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับกองบิน ๑
ประชาสัมพันธ์
แนะนำหน่วยงาน
บริการข้อมูล
 
 
 
   ผบ.บน.๑ เยี่ยมคำนับ และขอพรปีใหม่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ใน จว.นครราชสีมา
 
          พนาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เข้าเยี่ยมคำนับ และขอพรปีใหม่ พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ ณ กองทัพภาคที่ ๒ พลตรี วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ นาย สุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ณ เทศบาลนครนครราชสีมา เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ...