WING 1 HOME OF TIGER
 
HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   พิธีต้อนรับทหารใหม่รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒ กองบิน ๑
 
         นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒ กองบิน ๑ จำนวน ๒๐๗ คน เพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจ ให้กับทหารกองประจำการ กองบิน ๑ โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ และข้าราชการกองพันทหารอากาศโยธินกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ บริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน กองบิน ๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ...