WING 1 HOME OF TIGER
 
HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ผบ.บน.๑ เป็นประธานเปิดศูนย์บริการประชาชนกองบิน ๑ ตามโครางการ "เติมความสุขให้คนไทย จากใจทหารอากาศ ปี ๒๕๖๑"
 
         นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานเปิดศูนย์บริการประชาชนกองบิน ๑ ตามโครงการ "เติมความสุขให้คนไทย จากใจทหารอากาศ ปี ๒๕๖๑" เนื่องในโอกาสวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ โดยมีจุดพักรถ บริการเครื่องดื่ม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และบริการซ่อมเครื่องยนต์ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาสวัสดิการกองบิน ๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ...