HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาตรวจราชการพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ
 
         พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาตรวจราชการ และเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
และเปิดฝาย ลำดับที่ 111 เปิดระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และปลูกต้นไม้โครงการ “ป่ารักษ์น้ำโลใหญ่ชัยภูมิ” อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
          โดยมี นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทหาร ตำรวจ ให้การต้อนรับ ณ สนามบินกองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา ...