HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   รับ - ส่งเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
 
        พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จฯ ประทับเครื่องบินพระที่นั่งจาก ท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ มายังสนามบินกองบิน ๑ เพื่อเสด็จฯ ไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ วัดด่านใน ตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
        ในการนี้ นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ นำข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ ร่วมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทหาร ตำรวจ ชมรมแม่บ้านทหารบก ชมรมแม่บ้านตำรวจ ผู้แทนจากเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และพลเรือน เฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ ณ ลานจอดข้างหอบังคับการบิน กองบิน ๑ เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ...