HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘
 
        สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ ผู้แทนพระองค์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ "ย่าโมเกมส์" จรัสแสงแห่งองค์พระภูบาล ตระการโชติช่วงสู่ปวงประชาเมืองย่าโม ในการนี้นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ...