HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   
  ติดต่อประสานงานได้ที่นี่   หมายเลขโทรศัพท์ กองบิน ๑ เพื่อบริการ
แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๑
ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ 30000
Telephone:
E-mail: wing1@rtaf.mi.th

   
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถส่งข้อความได้ที่เพจกองบิน ๑
 
 
   โทรศัพท์กลาง บน.๑ หมายเลข ๐๔๔-๓๕๘๑๑๐ - ๔
   นายทหารกิจการพลเรือน และประชาสัมพันธ์ ๔๐๒๓๗
   ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ๔๑๔๑๙
   ชมรมแม่บ้านกองบิน ๑ หมายเลข ๔๐๙๔๑
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองบิน ๑ หมายเลข ๔๐๙๔๒
   สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๑ หมายเลข ๔๐๙๔๙
   ศูนย์เคเบิ้ลทีวี กองบิน ๑ หมายเลข ๔๐๙๕๑
   สนามกอล์ฟ ไทเกอร์กอล์ฟคลับ หมายเลข ๔๐๙๒๖
   ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หมายเลข ๐๔๔-๓๕๘๐๕๙


   หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองบิน ๑ นั้นแบ่งเป็นส่วนสำนักงาน และบ้านพักอาศัยของทางราชการ เพื่อประโยช์ของท่านที่ต้องการติดต่อกับหน่วยงานภายใน สามารถติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ภายใน ได้ที่พนักงานโทรศัพท์กลาง โดยกด " 0 " หรือ " 13 " เพื่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ต่อไป ...