ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๑๔๖ (อาคารโรงเก็บ ฝกช.ฝูง.๑๐๒ บน.๑)Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๒๒ (ฝสอ.ฝูง.๑๐๓ บน.๑ )Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจุดรวบรวมขยะมูลฝอย ขนาดใหญ่ จำนวน ๙ จุด ที่ บน.๑ Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างสร้างโรงจอดรถ ศกอ.(ส่วนที่ ๑) ที่ บน.๑ Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๘๗ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ)ที่ บน.๑ Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารโรงนอนชั้นเดียว พัน.อย. บน.1 จังหวัดนครราชสีมา Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารโรงประกอบเลี้ยง พัน.อย. บน.1 จังหวัดนครราชสีมา Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2006 บน.1 จังหวัดนครราชสีมา Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2005 บน.1 จังหวัดนครราชสีมา Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำหลังบ้านพักอาศัย ชุมชนแดนนภา บน.1 จังหวัดนครราชสีมา Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำหลังบ้านพักอาศัย ชุมชนพิทักษ์เวหา บน.1 จังหวัดนครราชสีมา Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำหลังบ้านพักอาศัย ชุมชนครองฟ้า บน.1 จังหวัดนครราชสีมา Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนเขตบ้านพักอาศัย ชุมชนอากาศโยธิน ระยะที่ 1 บน.1 จังหวัดนครราชสีมา Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหน้าบ้านพักรับรอง บน.1 จังหวัดนครราชสีมา Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนเขตบ้านพักอาศัย ข้างสวนสุขภาพ บน.1 จังหวัดนครราชสีมา Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนเขตบ้านพักอาศัย ชุมชนแดนนภา บน.1 จังหวัดนครราชสีมา Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนเขตบ้านพักอาศัย ชุมชนพิทักษ์เวหา บน.1 จังหวัดนครราชสีมา Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนเขตบ้านพักอาศัย ชุมชนครองฟ้า บน.1 จังหวัดนครราชสีมา Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ร.๒๑๑๘ (ตึกแถวพักอาศัย) ที่ บน.๑ Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ร.๒๑๑๗ (ตึกแถวพักอาศัย) ที่ บน.๑ Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุสายช่างโยธา 6 รายการ Download
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนสันอ่างเก็บน้ำที่่ บน.๑ Download
แจ้งผลประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๓๗ ที่ บน.๑ Download
แจ้งผลประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนและลาน ผชย.บน.๑ Download
แจ้งผลประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงพ่นสี ผชอ.กทน.บน.๑ Download
แจ้งผลประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนใน พัน อย.บน.๑ Download
แจ้งผลประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานทดสอบสมรรถภาพ บน.๑ Download
แจ้งผลประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนเขตบ้านพักอาศัยฝั่งตะวันตก บน.๑ Download
แจ้งผลประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนเขตบ้านพักอาศัยฝั่งตะวันออก บน.๑ Download
แจ้งผลประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารงานยาง-กงล้อ ผชอ.กทน.บน.๑ Download
แจ้งผลประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๗๖ ตึกแถวบ้านพักอาศัย ที่ บน.๑ Download
แจ้งผลประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๒๐ ที่ บน.๑ Download
แจ้งผลประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๒๐๑๑ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ที่ บน.๑ Download
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุ ๓๐ รายการ Download File1   Download File2
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุ ๑๔ รายการ Download File1   Download File2
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร ๒๐๑๑ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ที่ บน.๑ Download
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกวดราคาจ้างสร้างตึกแถว น.สัญญาบัตร ๕ ครอบครัว จำนวน ๑ แถว Download File1  Download File2
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักเดี่ยว (หน.หน่วย) จำนวน ๓ หลัง Download File1  Download File2
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกวดราคาจ้างสร้างบ้านพักอาศัย ๒ ครอบครัว (บ้านแฝด) ที่ ศกอ. Download File1  Download File2
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกวดราคาจ้างสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ที่ บน.๑ Download File1  Download File2
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงสระว่ายน้ำ กองบิน ๑ Download
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกวดราคาจ้างซ่อมแซมทาสีอาคาร ศกอ. Download
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล กองบิน๑ Download
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้วและถนน จ.๑ ถึง จ.๖ ที่ บน.๑ Download
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายหลักที่ บน.๑ ระยะที่ ๑ Download
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมโรงประกอบอาหาร ศูนย์ฟื้นฟูฯ Download
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุซ่อมแซม อาคาร บก.ศูนย์ฟื้นฟูฯ และอาคารโรงอาบน้ำศูนย์ฟื้นฟูฯ Download
แจ้งผลประกวดราคาจัดปรับปรุงอาคารหมายเลข ๔๐๐๒(หอประชุมจันทรุเบกษา) ที่ กองบิน ๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Download
แจ้งผลประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๑๒๐๒ ที่ กองบิน ๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Download
แจ้งผลประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารฝ่ายพลาธิการ กองบิน ๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Download
แจ้งผลประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสโมสรประทวน กองบิน ๑ ที่ กองบิน ๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Download
แจ้งผลประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารกองบังคับการกองบิน ๑ (ส่วนที่ ๒) ที่ กองบิน ๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Download