วิธีประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายกับเครื่องแบบเต็มยศ และเครื่องแบบครึ่งยศของ ทอ. DOWNLOAD 
  ตัวอย่างการแต่งเครื่องแบบไว้ทุกข์ข้าราชการกองทัพอากาศ DOWNLOAD 
  การถือกระบี่และถุงมือในโอกาสต่าง ๆ DOWNLOAD 
  เครื่องแต่งกายสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ DOWNLOAD