เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด กองบิน ๑
  น.อ.ปรธร จีนะวัฒน์ เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด บน.๑ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๑ ...


 การตั้งจุดตรวจค้นยาเสพติด ณ ถนนเฉลิมอากาศ บริเวณศาลโพธิ์สามต้น
  ร้อย.ทสห.บน.๑ จัด จนท.สห. พร้อมอุปกรณ์และสารตรวจสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะ ตั้งจุดตรวจเพื่อ สุ่มตรวจปัสสาวะและตรวจค้นยานพาหนะ ที่ผ่านเข้า - ออก บน.๑ เพื่อหาสารเสพติด ณ ถนนเฉลิมอากาศ บริเวณศาลโพธิ์สามต้น เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๐ ...


 การตั้งจุดตรวจค้นยาเสพติด ณ ช่องทางปักธงชัย
  ร้อย.ทสห.บน.๑ จัด จนท.สห.พร้อมอุปกรณ์และสารตรวจสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะ ตั้งจุดตรวจ สุ่มตรวจปัสสาวะและตรวจค้นยานพาหนะ ที่ผ่านเข้า - ออก บน.๑ เพื่อหาสารเสพติด ณ บริเวณ ช่องทางปักธงชัย เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย. ๖๐ ...


 การตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด สังกัด ผนบ.ฯ, ผกร.ฯ, ฝทสส.ฯ, มว.จัดหาฯ
  ร้อย.ทสห.บน.๑ จัด จนท.สห. พร้อมอุปกรณ์ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ตรวจข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ผนบ.ฯ, ผกร.ฯ, ฝทสส.ฯ, มว.จัดหาฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ และที่ทำการ ผนบ.ฯ เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย. ๖๐ ...


 การตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด สังกัด พัน.อย.บน.๑
  ร้อย.ทสห.บน.๑ จัด จนท.สห.พร้อมอุปกรณ์ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ไปตรวจข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สังกัด พัน.อย.บน.๑ ณ บริเวณหลัง บก.พัน.อย.ฯ เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย.๖๐ ...


 การตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด ข้าราชการบรรจุใหม่ สังกัด บน.๑
   ผบ.ร้อย.ทสห.บน.๑ จัด จนท.สห. พร้อมอุปกรณ์ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ไปตรวจข้าราชการบรรจุใหม่ สังกัด บน.๑ ณ บริเวณที่ทำการ ฝพธ.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย.๖๐ ...


 การตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด สังกัด ผสอ.กทน.บน.1
   ผบ.ร้อย.ทสห.บน.๑ จัด จนท.สห.ร่วมกับสุนัขทหารไปสุ่มตรวจปัสสวะ ที่แผนกสื่อสาร บน.๑ ให้กับข้าราชการ, พนักงานลูกจ้าง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ภายในเขต บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค.๖๐ ...


 การตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด สังกัด ผสพ.กทน.บน.๑
   ผบ.ร้อย.ทสห.บน.๑ จัด จนท.สห.นำอุปกรณ์ และสารตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด ไปตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สังกัด ผสพ.กทน.บน.๑ ณ ที่ทำการ ผสพ.กทน.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค.๖๐ ...


 การตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด สังกัด ผชอ.กทน.บน.๑
   ร้อย.ทสห.บน.๑ จัด จนท.สห. นำอุปกรณ์ และสารตรวจปัสสาวะ ไปตรวจปัสสาวะ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สังกัด ผชอ.กทน.บน.๑ ณ อาคารที่ทำการ ผชอ.กทน.ฯ เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค.๖๐ ...


 การตั้งจุดตรวจและปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด บริเวณช่องทางเดชอุดม, บริเวณถนนเฉลิมอากาศ, บริเวณอาคารที่พักชายโสด บ.น.๑
   ผบ.ร้อย.ทสห.บน.๑ จัด จนท.สห.นำอุปกรณ์ และสารตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด ไปตั้งจุดตรวจ ร่วมกับ จนท.มว.สท. ร้อย.รก.พัน.อย.ฯ โดยใช้สุนัขดมกลิ่น เพื่อค้นหายาเสพติด ภายในยานพาหนะ และตรวจปัสสาวะบุคคลที่ผ่านเข้า – ออก บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๐ ...


 การตั้งจุดตรวจ เพื่อสกัดกั้นยาเสพติด ณ ถนนเฉลิมอากาศ บริเวณหัวสนามบินด้าน ๒๔
   ร้อย.ทสห.บน.๑ ร่วมกับ พัน.อย.บน.๑ จัด จนท.สห.พร้อมอุปกรณ์และสารตรวจสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะ และ จนท.มว.สท.ร้อย.รก.พัน.อย.ฯ โดยใช้สุนัขดมกลิ่น ตั้งจุดตรวจปัสสาวะบุคคล และค้นหายาเสพติดภานในยานพาหนะ ที่ผ่านเข้า – ออก ณ ถนนเฉลิมอากาศ บริเวณหัวสนามบินด้าน ๒๔ ใกล้ศาลโพธิ์สามต้น ตามมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดในเขต บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๐ ...


 การตั้งจุดตรวจ เพื่อสกัดกั้นยาเสพติด ณ บริเวณช่องทางเดชอุดม
  ร้อย.ทสห.บน.๑ ร่วมกับ พัน.อย.บน.๑ จัด จนท.สห.พร้อมอุปกรณ์และสารตรวจสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะ และ จนท.มว.สท.ร้อย.รก.พัน.อย.ฯ โดยใช้สุนัขดมกลิ่น ตั้งจุดตรวจปัสสาวะบุคคล และค้นหายาเสพติดภานในยานพาหนะ ที่ผ่านเข้า – ออก ณ บริเวณช่องทางเดชอุดม ตามมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดในเขต บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๐ ...


 การตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด สังกัด ผขส.บน.๑
  ผบ.ร้อย.ทสห.บน.๑ จัด จนท.สห.ไปตรวจปัสสาวะ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัด ผขส.บน.๑ ร่วมกับ เจ้าพนักงาน ป.ป.ส.เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในเขต บน.๑ เมื่อ ๒๙ พ.ย.๕๙ ...


 การตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด สังกัด บก.บน.๑
  ผบ.ร้อย.ทสห.บน.๑ จัด จนท.สห.ไปตรวจปัสสาวะ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัด บก.บน.๑ ร่วมกับ พนักงาน ป.ป.ส.เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในเขต บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค.๕๙ ...


 การตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด สังกัด ผชย.บน.๑
  ผบ.ร้อย.ทสห.บน.๑ จัด จนท.สห.ร่วมกับ จนท.ปปส.บน.๑ ไปสุ่มตรวจหาสารเสพติดข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สังกัด ผชย.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค.๕๙ ...


 การตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด สังกัด ฝูง.๑๐๓ บน.๑
  ผบ.ร้อย.ทสห.บน.๑ จัด จนท.สห. พร้อมอุปกรณ์การตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด ไปตรวจปัสสาวะข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สังกัด ฝูง.๑๐๓ บน.๑ เมื่อวันที่ ๘ ธ.ค.๕๙ ...


  อ่านเพิ่มเติม...