HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
  ผู้บังคับการกองบิน ๑ จัดแถลงข่าวจัดงานวันเด็ก และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ กองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
 
      นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และนาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ จัดแถลงข่าวจัดงานวันเด็ก และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ กองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่นโยบายการดำเนินการ ผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาของกองบิน ๑ และกิจกรรมของกองบิน ๑ ในปี ๒๕๖๒ ให้ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงได้รับทราบทั่วกัน โดยผ่านทางสื่อมวลชน ณ หอบังคับการบินกองบิน ๑ ...