HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
  ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เดินทางมามอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการในหน่วยสนามและชายแดน ประจำปี ๖๒
 
       พลอากาศเอก ภานุพงศ์ เสยยงคะ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ เดินทางมามอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการในหน่วยสนามและชายแดน ประจำปี ๖๒ เมื่อที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒
       โดยมี นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๑ เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ห้อง Blue Sky อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑ ...