HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
  ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงข้าราชการ กองบิน ๑
 
      นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงข้าราชการ กองบิน ๑ ในการประพฤติตน และการปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร การปลูกฝังค่านิยมหลักกองทัพอากาศ การเสริมสร้างเพื่อดำรง และรักษาความต่อเนื่องในการตระหนักรู้ถึงความเป็นทหารอาชีพให้ปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง และอนุมัติ ผู้บัญชาการทหารอากาศที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองบิน ๑ ในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาตนเอง เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองบิน ๑ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา กองบิน ๑ ...