HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
  รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒
 
       นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒  โดยจัดให้มีการอวยพรปีใหม่ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระสงฆ์ จำนวน ๑๙๙ รูป เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทย การส่งความสุขความปรารถนาดีให้กับพี่น้อง ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ...