HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
 
         นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เพื่อเทิดทูนวีรกรรมของท้าวสุรนารี วีรสตรีของชาวจังหวัดนครราชสีมา และชาวไทยทั้งประเทศ โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑   ...