HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานเปิดศูนย์บริการประชาชนกองบิน ๑
 
         นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานเปิดศูนย์บริการประชาชนกองบิน ๑ โครงการ "ทอ.ร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย มีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๑" โดยมีจุดพักรถ บริการเครื่องดื่ม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และบริการซ่อมเครื่องยนต์ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑
         โดยมี นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ เสนาธิการกองบิน ๑ นำข้าราชการ และทหารกองประจำการ ร่วมในพิธีฯ ณ บริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาสวัสดิการกองบิน ๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑  ...