HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   พิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี กองบิน ๑ ประจำปี ๖๑
 
         นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธี ทำบุญทอดกฐินสามัคคี กองบิน ๑ ประจำปี ๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ และครอบครัวกองบิน ๑
ร่วมพิธีฯ ณ วัดแสงธรรมโคกแขวน อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ...