HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑
 
         พลโท ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๑ จำนวน ๓๓๐ คน เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
          โดยมี นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ สโมสรร่วมเริงไชย กองทัพภาคที่ ๒, ห้อง Blue Sky อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑ และบริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน กองบิน ๑ ...