HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"
 
        นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" เส้นทางปั่นจากสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และปั่นกลับมายังสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา รวมระยะทาง ๒๘ กิโลเมตร และร่วมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณอ่างสุระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
        โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนครราชสีมา ...