HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   เสนาธิการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต
น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 
        นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ นำกำลังพลจำนวน ๕๐ คน ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อส่งเสริมด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน ให้รู้จักการเสียสละ การให้โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นความดีที่ยิ่งใหญ่ที่ประเมินค่าไม่ได้และไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทนซึ่งยังไม่มีสารประกอบอื่นใดมาทดแทนโลหิตได้เพื่อสำรองโลหิตไว้ใช้ในช่วงเทศกาลและสิ่งสำคัญเพื่อน้อมถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
        โดยมี นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ ณ ลานโดม สวนสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ...