HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
    รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานเปิดศูนย์บริการประชาชนกองบิน ๑
 
        นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานเปิดศูนย์บริการประชาชนกองบิน ๑ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ให้กับประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีจุดพักรถ บริการเครื่องดื่ม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และบริการซ่อมเครื่องยนต์ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๒ มกราคม ๒๕๖๒
        โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ พร้อมด้วย ข้าราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๑ ร่วมในพิธีฯ ณ บริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาสวัสดิการกองบิน ๑ ...